05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

سهراب ثقفی خادم


(کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی)

کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
روانشناس بالینی مرکز آموزشی و بیمارستانی روانپزشکی ابن سینا

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 1389
سوابق شغلی
مسئول واحد بهداشت روانی اداره بهداشت شهرستان های فردوس و سرخس 1372 – 1374 و کلینیک مشاوره روانی در شهرستان سرخس 1373و1374
مسئول واحد هماهنگی برنامه های آموزش بهداشت در اداره بهداشت شهرستان سرخس 1373-1374
آزمونگر و مربی مربیان و کودکان معلول ذهنی مرکز خصوصی توان بخشی گلستانه مشهد 1374
کارمند رسمی مرکز آموزشی و درمانی روان پزشکی رازی تهران با پست کارشناس امور روانی 1376-1389
مامور به خدمت موقت از مرکز روان پزشکی رازی تهران به اداره بهزیستی مشهد تحت عنوان کارشناس بیماران روانی مزمن به مدت 6 ماه از تیر 1383 الی آذر ماه همان سال
سوپروایزر واحد روانشناسی مرکز روان پزشکی رازی طی حکم داخلی از مسئول واحد سال 1387
کارمند رسمی مرکز آموزشی و بیمارستانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی مشهد با پست روانشناس بالینی از دی ماه 1389 تا کنون.
سابقه کار در مراکز ترک اعتیاد و مطب های خصوصی روان پزشکان در تهران و مشهد حدود 5 سال.

انتشارات و مقالات:
مربی آموزش دوره بازآموزی یک روزه مروری بر مکانیسم های دفاعی در تاریخ 15/07/1380 و تهیه جزوه ای مکتوب در این مورد در مرکز روان پزشکی رازی تهران.
ترجمه و سخنرانی موضوعی تحت عنوان نارسیسیزم در جلسه ژورنال کلاب گروه روان پزشکی مرکز روانپزشکی رازی سال 1377.
ترجمه و سخنرانی فصلی از کتاب (bad men do what good men dreams , 2005) تحت عنوان اختلال شخصیت ضداجتماعی در جلسات ژورنال کلاب روان شناسی مرکز روان پزشکی رازی تهران سال 1386.
ترجمه و سخنرانی مقاله ای تحت عنوان همانند سازی (identification) از مجموعه مقالات و دست نوشته های زیگموند فروید سال 1915 و چاپ ان در نشریه بهداشت روانی واحد روانشناسی مرکز روانپزشکی تهران.
ترجمه و سخنرانی فصلی از کتاب (bad men do what good men dreams , 2005) تحت عنوان شخصیت چندگانه (M P D).
ترجمه مقاله ای با عنوان (جرا آموزی – دفاع از حقوقتان) از کتاب (essentials of psychology exploration and application, 1997) و چاپ در نشریه واحد روانشناسی مرکز روان شناسی مرکز روان پزشکی رازی تهران.
معرفی مکتب سوسیوبیولوژی (sociobiology) در روانشناسی و جامعه شناسی در جلسه ژورنال کلاب روان شناسی مرکز روان پزشکی رازی تهران.
برگزاری و آموزش در کارگاه های پیشگیری از مصرف مواد در همسران سوء مصرف کنندگان مواد در سال 1391 طبق دستورالعمل درس نامه های سازمان ملل متحد در درمانگاه ماتریکس مرکز آموزشی و بیمارستان روان پزشکی ابن سینا مشهد.

سایر اطلاعات:
در دوره خدمت در مرکز روان پزشکی رازی در بخش آموزشی با جناب آقای دکتر فربد فدایی (روان پزشک) چند سال در انجام مصاحبه های بالینی و انجام آزمونهای روان شناختی و روان درمانی بیماران بستری تحت درمان ایشان هم کاری نموده اند.
در دوره خدمت در مرکز روان پزشکی رازی تهران به کارورزی دانشجویان مقطع لیسانس از دانشگاه آزاد رودهن و علوم تحقیقات و تهران واحد مرکز با بیماران بستری در بخش پرداخته اند. آموزش مصاحبه بالینی، اجرای آزمون های روانشناختی و تشخیص روان پزشکی بیماران.