05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

اطلاعیه مهم

استفاده ار روش تحریک فراجمجمه ای مغناطیسی مغز (TMS) و بررسی امواج مغزی (EEG) در شناسایی میزان و شدت فعالیت مغزی در افراد مبتلا به لکنت زبان
تا به امروز فعالیت مغز در لکنت زبان به خوبی درک نشده است. ولی به نظر می رسد نواحی حسی-حرکتی نقشی اساسی در این فرایند دارد ، زیرا با مناطقی که مربوط به برنامه ریزی / اجرای حرکات هستند ، و با مناطق زیر قشر درگیر در رفتارهای ارادی نظیر تکلم ارتباط برقرار می کند. در این تحقیق سعی شد ناحیه حسی حرکتی بوسیله امواج مغناطیسی تحریک و میزان و نوع فعالیت امواج مغزی در این ناحیه بوسیله الکتروانسفالوگرافی به منظور روشن شدن تفاوت فعالیت مغزی افراد سالم و افراد دچار لکنت زبان بررسی شود. در این تحقیق 28 فرد بالغ راست دست برای انجام ازمایش انتخاب شدند که 13 نفر آنها افراد دچار لکنت زبان بودند (با میانگین سنی 33 سال) که از کودکی دچار عارضه شده بودند و15 نفر افرادی با میانگین سنی 30 سال گه مشکلی در تکلم ندشتند. کلیه شرکت کنندگان شرکت کنندگان هر دو گروه از لحاظ سن، تحصیلات، دست برتری، عادت های سیگار کشیدن، عادت های ورزشی و میگرن مورد بررسی و تعدیل قرار گرفتند. هیچ کدام از شرکت کنندگان اختلال روحی روانی غیر از لکنت نداشتند و هیچ گونه دارویی که بروی سیستم عصبی مرکزی تاثیر گذار باشد در حین آزمایش دریافت نکردند. میزان و شدت لکنت از طریق آزمون SSI4 اندازه گیری شد نتایج تحقیق نشان داد افرادی که لکنت زبان دارند در نواحی پیشانی چپ و نواحی پس سری راست فعالیت مغزی کمتری نسبت به افراد عادی دارند این در حالیست که همین افراد در نواحی گیجگاهی و جانبی نیمکره راست نشان میدهند. این یافته ها نشان می دهد که ارتباط بین نواحی قشری ، گره های بازال و تالاموس در افراد دچار لکنت دچار بدکارکردی است همچینین ناهنجاری هایی نیز در ماده سفید مغز مرتبط با این نواحی دیده شد. فعالیت بیشتر نواحی گیجگاهی نیمکره مقابل ( نیمکره غیر قالب) نیز ممکن است به نوعی فعالیت جبرانی برای کم کاری و ناهنجاری های نواحی قشری-بازال-تالاموس باشد.


لینک مقاله:

https://doi.org/10.1016/j.clinph.2018.10.005