05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

غلبه بر حملات پانیک در پنج مرحله

غلبه بر حملات پانیک در پنج مرحله

حملات پانيك،تجربه اي ناگهاني بهمراه اظطراب شديداست.اين حملات ميتواند نشانه هاي هاي فيزيكي و بدني داشته باشد؛همچون خشكي دهان ،تپش قلب شديد،احساس درد يا سوزش در تكان خوردن، عرق كردن و سرگيجه ،احساس گيجي و گم گشتگي .اين نشانه ها معمولا ده دقيقه اي هستند و پايداري انها بين پنج تا نيم ساعت است.a

پنج راهكارمفيد

:1براي خود زمان بگذاريد.
گاهي براي بيرون رفتن زمان بگذاريد.تمرينات يوگا انجام دهيد.موزيك گوش كنيد.مديتيشن كار كنيد.از ماساژ غافل نشويد.تنفس عميق با دم و بازدم خيلي ارام -تنفس شكمي-داشته باشيد.

:2برنامه روزانه اي براي سلامتي و تندرستي داشته باشيد.
از هيچ غذايي اجتناب نكنيد.وعده هاي غذايي خوب و متعادل كننده داشته باشيد.
الكل و كافيين را محدود كنيد،چراكه حملات پانيك را تشديد ميكنند.خواب كافي را فراموش نكنيد.بدن در استرس و فشار خواب و استراحت بيشتري نياز دارد.همچنين ورزش هاي روزانه و مرتب ميتواند حال خوب شماراحفظ كند.

:3با صداهاي شاد همراه باشيد.
به شوخ طبعي خوش امد بگوييد.خوب بخنديد.پذيراي نگرش هاي مثبت باشيدو انهاراجايگزين افكار منفي كنيد.

:4يادبگيريدمحركهاي شماچه هستند.
كار،خانواده،دوستان،مدرسه و..كداميك براي شما محرك هستند؟ در هنگام فشار و اظطراب انهارا يادداشت كنيد و بعد بررسي نماييد.


:5راجع به آن حرف بزنيد.
باديگران ،دوستان ،فاميل صحبت كنيد بگذاريدآنها بدانند چگونه ميتوانند به شما كمك كنند.كمك گرفتن از درمانگران و متخصصين يكي از بهترين گزينه هاست.

و كلام اخر؛

اضطراب را بپذيريد و از آن فرار نكنيد.
آنرا بيرون از خود تصور كنيد و به مشاهده آن-بطوريكه ميتوانيد به آن غلبه كنيد-بپردازيد.
طبيعي رفتار كنيد، انگار هيچ اتفاقي نيفتاده است. پانيك خيلي زود از بين ميرود.
مراحل ارام سازي را باخود تكرار كنيد.اين لحظات به ارامي خواهند گذشت.

همواره به ياد داشته باشيد كه؛

"اختلال پانیک جزو خوش خیم ترین و درمان پذیرترین مشکلات روانشناختی بوده و چنانچه با اقدامات فوق ارام نشدید در اسرع وقت با روانپزشک خود مشورت کنید."
:books:منبع:
‏http://cognitive-psychiatry.com/panic-attack

ادامه مطلب

درمان با نوروفیدبک برای اعتیاد به مواد مخدر: بهبود سلامت روحی و کاهش وسوسه و لغزشنوروفیدبک برای اعتیاد به مواد مخدر: بهبود سلامت روحی و وسوسه و لغزشچكيده: بهبود روان شناختي بيماران مبتلا به اختلالات مصرف مواد پس از درمان نوروفيدبك گزارش شده است. با این حال، نوروفیدبک به عنوان یک درمان برای وابستگی به مواد معمول پذیرفته نشده است. اين مطالعه به منظور بررسی اثربخشی اين روش درمانی برای اختلال وابستگی به مواد مخدر انجام شد. هدف خاص این بود که بررسی کنیم که آیا درمان منجر به تغییر در سلامت روان و وسوسه لغزش در افراد می شود. در این مطالعه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون 20 بیمار وابسته به مواد مخدر تحت درمان با متادون یا بوپرنورفین مورد بررسی قرار گرفتند و به دو گروه تقسیم شدند. در حالی که هر دو گروه تجربی و کنترل تحت درمان معمول خود قرار گرفتند، گروه تجربی 30 جلسه درمان نوروفیدبک دریافت کردند. درمان نوروفیدبک شامل تمرین ریتم حرکتی حسی در Cz بود که به دنبال پروتکل آلفا تتا در مورد Pz بود. داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه اشتیاق هروئین قبل و بعد از درمان جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل چند متغیره کواریانس نشان داد که گروه تجربی بهبود علائم جسمانی، افسردگی و نمره کل سلامت عمومی و وقوع نتایج مثبت در تمایل به استفاده از مواد مخدر، و تسکین وسوسه و لغزش در مقایسه با گروه کنترل را به دست آورد. این مطالعه اثربخشی نوروفیدبک را به عنوان یک روش درمانی در اختلال وابستگی به مواد مخدر در مکمل داروها، تأیید می کند.


Neurofeedback Training for Opiate Addiction: Improvement of Mental Health and Craving

Abstract: Psychological improvements in patients with substance use disorders have been reported after neurofeedback treatment. However, neurofeedback has not been commonly accepted as a treatment for substance dependence. This study was carried out to examine the effectiveness of this therapeutic method for opiate dependence disorder. The specific aim was to investigate whether treatment leads to any changes in mental health and substance craving. In this experimental study with a pre-post test design, 20 opiate dependent patients undergoing Methadone or Buprenorphine maintenance treatment were examined and matched and randomized into two groups. While both experimental and control groups received their usual maintenance treatment, the experimental group received 30 sessions of neurofeedback treatment in addition. The neurofeedback treatment consisted of sensory motor rhythm training on Cz, followed by an alpha-theta protocol on Pz. Data from the general health questionnaire and a heroin craving questionnaire were collected before and after treatment. Multivariate analysis of covariance showed that the experimental group achieved improvement in somatic symptoms, depression, and total score in general mental health; and in anticipation of positive outcome, desire to use opioid, and relief from withdrawal of craving in comparison with the control group. The study supports the effectiveness of neurofeedback training as a therapeutic method in opiate dependence disorder, in supplement to pharmacotherapy.

ادامه مطلب