05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

زمان پخش برنامه تلویزیونی و رادیویی

زمان پخش برنامه تلویزیونی دکتر ایرج وثوق
هر هفته روزهای یکشنبه ساعت 8 صبح برنامه ی صبح بخیر خراسان
شبکه خراسان رضوی
موضوع آخرین برنامه : اعتماد به نفس

ادامه مطلب

اختلالات خلقی در فصل بهار(روزنامه شهرآرا)

ادامه مطلب

استشمام انرژی(روزنامه ایران)

ادامه مطلب

مهارت خوداگاهی-دکتر ایرج وثوق روانپزشک و مدرس دانشگاه

ادامه مطلب

اختلال بدبینی (ماهنامه فرهنگی اجتماعی خانواده خوشبخت)

ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(مقابله با اضطراب امتحان)-بخش اول

ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(سریع خوانی)-بخش اول

ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(سریع خوانی)-بخش دوم

ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(سریع خوانی)-بخش سوم

ادامه مطلب