05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

زمان پخش برنامه تلویزیونی و رادیویی

زمان پخش برنامه تلویزیونی دکتر ایرج وثوق
هر هفته روزهای یکشنبه ساعت 8 صبح برنامه ی صبح بخیر خراسان
شبکه خراسان رضوی
موضوع آخرین برنامه : اعتماد به نفس

ادامه مطلب

اختلالات خلقی در فصل بهار(روزنامه شهرآرا)

ادامه مطلب

استشمام انرژی(روزنامه ایران)

ادامه مطلب

مهارت خوداگاهی-دکتر ایرج وثوق روانپزشک و مدرس دانشگاه

ادامه مطلب

اختلال بدبینی (ماهنامه فرهنگی اجتماعی خانواده خوشبخت)

ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(مقابله با اضطراب امتحان)-بخش اول

ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(سریع خوانی)-بخش اول

ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(سریع خوانی)-بخش دوم

ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(سریع خوانی)-بخش سوم

ادامه مطلب

گفته های دکتر ایرج وثوق درمورد یکی از مهارت های مهم تحصیلی به نام تمرکز

ادامه مطلب

بخشیدن دیگران

ادامه مطلب

مقاومت در برابر سختی ها

ادامه مطلب