05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

زمان پخش برنامه تلویزیونی و رادیویی

زمان پخش برنامه تلویزیونی دکتر ایرج وثوق
هر هفته روزهای یکشنبه ساعت 8 صبح برنامه ی صبح بخیر خراسان
شبکه خراسان رضوی
موضوع آخرین برنامه : اعتماد به نفس

ادامه مطلب

اختلالات خلقی در فصل بهار(روزنامه شهرآرا)

ادامه مطلب

استشمام انرژی(روزنامه ایران)

ادامه مطلب

پاور پوینت های دوره های آموزشی

پاور پوینت های دوره های آموزشی

ادامه مطلب

مهارت خوداگاهی-دکتر ایرج وثوق روانپزشک و مدرس دانشگاه

ادامه مطلب

اختلال بدبینی (ماهنامه فرهنگی اجتماعی خانواده خوشبخت)

ادامه مطلب

یا تحریک مغناطیسی مغز چیست؟ rTMS

یا تحریک مغناطیسی مغز چیست؟ rTMS
ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(مقابله با اضطراب امتحان)-بخش اول

ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(سریع خوانی)-بخش اول

ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(سریع خوانی)-بخش دوم

ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(سریع خوانی)-بخش سوم

ادامه مطلب

غلبه بر حملات پانیک در پنج مرحله

غلبه بر حملات پانیک در پنج مرحله

حملات پانيك،تجربه اي ناگهاني بهمراه اظطراب شديداست.اين حملات ميتواند نشانه هاي هاي فيزيكي و بدني داشته باشد؛همچون خشكي دهان ،تپش قلب شديد،احساس درد يا سوزش در تكان خوردن، عرق كردن و سرگيجه ،احساس گيجي و گم گشتگي .اين نشانه ها معمولا ده دقيقه اي هستند و پايداري انها بين پنج تا نيم ساعت است.a

پنج راهكارمفيد

:1براي خود زمان بگذاريد.
گاهي براي بيرون رفتن زمان بگذاريد.تمرينات يوگا انجام دهيد.موزيك گوش كنيد.مديتيشن كار كنيد.از ماساژ غافل نشويد.تنفس عميق با دم و بازدم خيلي ارام -تنفس شكمي-داشته باشيد.

:2برنامه روزانه اي براي سلامتي و تندرستي داشته باشيد.
از هيچ غذايي اجتناب نكنيد.وعده هاي غذايي خوب و متعادل كننده داشته باشيد.
الكل و كافيين را محدود كنيد،چراكه حملات پانيك را تشديد ميكنند.خواب كافي را فراموش نكنيد.بدن در استرس و فشار خواب و استراحت بيشتري نياز دارد.همچنين ورزش هاي روزانه و مرتب ميتواند حال خوب شماراحفظ كند.

:3با صداهاي شاد همراه باشيد.
به شوخ طبعي خوش امد بگوييد.خوب بخنديد.پذيراي نگرش هاي مثبت باشيدو انهاراجايگزين افكار منفي كنيد.

:4يادبگيريدمحركهاي شماچه هستند.
كار،خانواده،دوستان،مدرسه و..كداميك براي شما محرك هستند؟ در هنگام فشار و اظطراب انهارا يادداشت كنيد و بعد بررسي نماييد.


:5راجع به آن حرف بزنيد.
باديگران ،دوستان ،فاميل صحبت كنيد بگذاريدآنها بدانند چگونه ميتوانند به شما كمك كنند.كمك گرفتن از درمانگران و متخصصين يكي از بهترين گزينه هاست.

و كلام اخر؛

اضطراب را بپذيريد و از آن فرار نكنيد.
آنرا بيرون از خود تصور كنيد و به مشاهده آن-بطوريكه ميتوانيد به آن غلبه كنيد-بپردازيد.
طبيعي رفتار كنيد، انگار هيچ اتفاقي نيفتاده است. پانيك خيلي زود از بين ميرود.
مراحل ارام سازي را باخود تكرار كنيد.اين لحظات به ارامي خواهند گذشت.

همواره به ياد داشته باشيد كه؛

"اختلال پانیک جزو خوش خیم ترین و درمان پذیرترین مشکلات روانشناختی بوده و چنانچه با اقدامات فوق ارام نشدید در اسرع وقت با روانپزشک خود مشورت کنید."
:books:منبع:
‏http://cognitive-psychiatry.com/panic-attack

ادامه مطلب

درمان با نوروفیدبک برای اعتیاد به مواد مخدر: بهبود سلامت روحی و کاهش وسوسه و لغزشنوروفیدبک برای اعتیاد به مواد مخدر: بهبود سلامت روحی و وسوسه و لغزشچكيده: بهبود روان شناختي بيماران مبتلا به اختلالات مصرف مواد پس از درمان نوروفيدبك گزارش شده است. با این حال، نوروفیدبک به عنوان یک درمان برای وابستگی به مواد معمول پذیرفته نشده است. اين مطالعه به منظور بررسی اثربخشی اين روش درمانی برای اختلال وابستگی به مواد مخدر انجام شد. هدف خاص این بود که بررسی کنیم که آیا درمان منجر به تغییر در سلامت روان و وسوسه لغزش در افراد می شود. در این مطالعه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون 20 بیمار وابسته به مواد مخدر تحت درمان با متادون یا بوپرنورفین مورد بررسی قرار گرفتند و به دو گروه تقسیم شدند. در حالی که هر دو گروه تجربی و کنترل تحت درمان معمول خود قرار گرفتند، گروه تجربی 30 جلسه درمان نوروفیدبک دریافت کردند. درمان نوروفیدبک شامل تمرین ریتم حرکتی حسی در Cz بود که به دنبال پروتکل آلفا تتا در مورد Pz بود. داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه اشتیاق هروئین قبل و بعد از درمان جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل چند متغیره کواریانس نشان داد که گروه تجربی بهبود علائم جسمانی، افسردگی و نمره کل سلامت عمومی و وقوع نتایج مثبت در تمایل به استفاده از مواد مخدر، و تسکین وسوسه و لغزش در مقایسه با گروه کنترل را به دست آورد. این مطالعه اثربخشی نوروفیدبک را به عنوان یک روش درمانی در اختلال وابستگی به مواد مخدر در مکمل داروها، تأیید می کند.


Neurofeedback Training for Opiate Addiction: Improvement of Mental Health and Craving

Abstract: Psychological improvements in patients with substance use disorders have been reported after neurofeedback treatment. However, neurofeedback has not been commonly accepted as a treatment for substance dependence. This study was carried out to examine the effectiveness of this therapeutic method for opiate dependence disorder. The specific aim was to investigate whether treatment leads to any changes in mental health and substance craving. In this experimental study with a pre-post test design, 20 opiate dependent patients undergoing Methadone or Buprenorphine maintenance treatment were examined and matched and randomized into two groups. While both experimental and control groups received their usual maintenance treatment, the experimental group received 30 sessions of neurofeedback treatment in addition. The neurofeedback treatment consisted of sensory motor rhythm training on Cz, followed by an alpha-theta protocol on Pz. Data from the general health questionnaire and a heroin craving questionnaire were collected before and after treatment. Multivariate analysis of covariance showed that the experimental group achieved improvement in somatic symptoms, depression, and total score in general mental health; and in anticipation of positive outcome, desire to use opioid, and relief from withdrawal of craving in comparison with the control group. The study supports the effectiveness of neurofeedback training as a therapeutic method in opiate dependence disorder, in supplement to pharmacotherapy.

ادامه مطلب

گفته های دکتر ایرج وثوق درمورد یکی از مهارت های مهم تحصیلی به نام تمرکز

ادامه مطلب

بخشیدن دیگران

ادامه مطلب

مقاومت در برابر سختی ها

ادامه مطلب

تقویت عملکرد شناختی انسان از طریق rTMS

تقویت عملکرد شناختی انسان از طریق rTMS
دراینجا ما اثربخشی تحریک مغناطیسی ترانی مغناطیسی (TMS) رادرتنظیم شبکه های کودتکس مغز بررسی می کنیم که بعث بهبود عملکرد درافراد سالم انسان می شود تابه امروز بیش ازشصت تحقیق علمی پیشرفت قابل توجهی درسرعت ودقت تکالیف مختلف شامل پردازش ادراکی وعملکرد اجرایی داشته است دودسته اساسی از مکانیسم های پیشرفته توسط این ادعا مطرح شده است تنظیم مستقیم یک منطقه کودتکسی یا شبکه ای که پردازش موثرتری راهدایت می کند وفرایندهای تحریکی ومهاری روی فرایند پردازش اصلی.
برنامه های کاربردی تقویت شناختی TMS شامل تحقیق درمورد عملکرد قشر مغز (کورتکس)درمان توانبخشی دربیماری های عصبی وروانپزشکی وکمک به کسب مهارت های شناختی درافراد سالم به عنوان روش های بهینه سازی بهبود عملکرد ناشی از TMS مثل بهبود هدف گزاری ازطریق یکپارچه سازی بیشتر ازتصویر برداری مغز با TMS می باشدیک روش ترکیبی از جلسات متعدد TMS با عملکرد همزمان TMS /Taskبرای ایجاد یادگیری به روش Hebbianمی باشد که برای افزایش اثرات درمانی بسیر موثر است درمورد اثربخشی TMS برای بهبود عملکرد شناختی هنوز می توان تحقیقات های زیادی انجام داد وسوالاتی همچون مکانیسم های اثر گذاری مشاهده شده دراین زمینه ادامه دارد وبه نظر میرسد که این درمان یک محیط پرکاربردی اسن براساس ساز وکارهای اساسی عملکرد شناختی ومدل های درمانی


Enhancement of human cognitive performance using transcranial magnetic stimulation (TMS); Here we review the usefulness of transcranial magnetic stimulation (TMS) in modulating cortical networks in ways that might produce performance enhancements in healthy human subjects. To date over sixty studies have reported significant improvements in speed and accuracy in a variety of tasks involving perceptual, motor, and executive processing. Two basic categories of enhancement mechanisms are suggested by this literature: direct modulation of a cortical region or network that leads to more efficient processing, and addition-by-subtraction, which is disruption of processing which competes or distracts from task performance. Potential applications of TMS cognitive enhancement, including research into cortical function, rehabilitation therapy in neurological and psychiatric illness, and accelerated skill acquisition in healthy individuals are discussed, as are methods of optimizing the magnitude and duration of TMS-induced performance enhancement, such as improvement of targeting through further integration of brain imaging with TMS. One technique, combining multiple sessions of TMS with concurrent TMS/task performance to induce Hebbian-like learning, appears to be promising for prolonging enhancement effects. While further refinements in the application of TMS to cognitive enhancement can still be made, and questions remain regarding the mechanisms underlying the observed effects, this appears to be a fruitful area of investigation that may shed light on the basic mechanisms of cognitive function and their therapeutic modulation.
------------------------------------------------------
Psychiatry and Behavioral Sciences, Duke University, Durham, USA; Department of Psychology uand Neuroscience, Duke University, Durham, USA. Electronic address: bruce.luber@duke.ed
ادامه مطلب

افزایش احتمال موفقیت در یادگیری با نوروفیدبک

افزایش احتمال موفقیت در یادگیری با نوروفیدبک
توانایی‌های شناختی و ادراکی افراد با قدرت موج آلفا بسیار مربوط می‌شود. اما ارتباط بین موج آلفا و یادگیری ادراکی نامشخص است.
در تحقیقی که اخیرا انجام شده، پژوهشگران توان موج آلفا را با نوروفیدبک کاهش یا افزایش دادند و مشاهده کردند که به دنبال آن یادگیری ادراکِ لمس در فرد، دست خوش تغییر می‌شود.
نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که افزایش توان موج آلفا منجر به تقویت یادگیری می‌شود و کاهش آن در فرایند یادگیری اختلال ایجاد می‌کند.
ارتباط معناداری که بین یادگیری و موج آلفا وجود دارد، در امواج تتا، بتا و محدوده پایین گاما مشاهده نمی‌شود.
بنابراین افزایش موج آلفا پیش از فرایند یادگیری، برای یادگیری کارآمد لازم است.
این تحقیق همچنین شواهدی ارائه می‌دهد مبنی بر این که موج آلفا مسئولیت "معماری کارکردی مغز" را برعهده دارد و نورون‌ها را جهت پردازش‌های آتی آماده می‌کند.

Somatosensory Alpha Oscillations Gate Perceptual Learning Efficiency
Cognition and perception are closely coupled to alpha power, but whether there is a link between alpha power and perceptual learning efficacy is unknown. Here we show that somatosensory alpha power can be successfully up- and down-regulated with short-term neurofeedback training, which in turn controls subsequent tactile perceptual learning. We find that neurofeedback-induced increases in alpha power lead to enhanced learning, whereas reductions in alpha power impede learning. As a consequence, interindividual learning variability is substantially reduced. No comparable impact is observed for oscillatory power in theta, beta, and lower gamma frequency bands. Our results demonstrate that high pre- learning alpha levels are a requirement for reaching high learning efficiency. These data provide further evidence that alpha oscillations shape the functional architecture of the brain network by gating neural resources and thereby modulating levels of preparedness for upcoming processing.

این مقاله در نشریهnature -2019 چاپ شده

ادامه مطلب