05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

محمد عطشان

کارشناسی و کارشناسی روانشناسی بالینی

آموزش و سوپرویژنی در فعالیتهای مصاحبه، ارزیابی،

اجرای جلسات مشاوره و رواندرمانی با رویکرد شناختی، رفتاری (CBT) و رویکرد انتخاب
گذراندن دوره های آموزشی:EEG -QEEG
دارنده مدارک کارگاهی هوش، و
تشخیصی و درمانی، زیر نظر اساتید: دکتر اسحاق نژاد و دکتر خوشنویسان و دکتر سعادتی
مدیر گروه دبیرستان انرژی اتمی مشهد
مشاور تحصیلی
اختلافات زناشویی
درمانگر اختلالات:
اضطرابی
وسواسی
افسردگی
عدم تمرکز و مدیریت افکار
مديريت و کنترل خشم