05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

رها توکلی


(کارشناس روانشناس عمومی از دانشگاه فردوسی مشهد 1381
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1391)

تجربیات حرفه‏ ای و اجرایی:
کار با دختران و زنان فراری در مرکز طوس 1380-1381
کار با زنان روسپی مرکز طوس مشهد 1380- 1381
روانشناس عمومی درکلینیک اندیشه و روان مشهد 1384
نوروتراپیست مرکز تخصصی اعصاب و روان آرن مشهد (1392-1394)
تدریس کارگاه آموزش والدین کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / نقص توجه به مدت 3 سال
برگزاری ژورنال کلاب در راستای اختلال بیش فعالی / نقص توجه و مطالعات موردی
مشاوره در برنامه ریزی تحصیلی در آموزشگاه فصیلت مشهد سال 1392-1391
مشاوره در برنامه ریزی تحصیلی در آموزشگاه کاووش مشهد سال 1392-1391
مشاوره در برنامه ریزی تحصیلی در آموزشگاه پیام مشهد سال 1392-1391
مشاوره در برنامه ریزی تحصیلی در آموزشگاه کانون علم مشهد سال 1392-1391
همکاری با دپارتمان‏ های تخصصی ریاضی مشهد در جایگاه روانشناس و برنامه ریز تحصیلی 1392

سوابق علمی و پژوهشی:
پذیرش مقاله با عنوان بررسی شیوه ارتکاب قتل، نوع قتل و انگیزه‏ های قاتلان سریالی ایران.
در سه دهه اخیر براساس مستندات موجود سال 1391 در فصلنامه کارگاه
بررسی شیوه ارتکاب قتل، نوع قتل و انگیزه‏های 10 قاتل سریالی ایران 1390-1391
تدریس پایان‏ نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه ناجای تهران به عنوان منبع درسی
کار بر روی بررسی قضاوت اخلاقی و شخصیت زنان و دختران فراری شهر مشهد در سال 1381 در مرکز بهزیستی طوس
بررسی جمعیت شناختی پرونده 133 قربانی قاتلان سریالی و ارائه به دانشکده ناجای تهران
تهیه و تدوین دو چک لیست کدگذاری اطلاعات جمعیت شناختی قاتلان که ابزاری محقق ساخته می‏باشد.
کارگاه ‏ها و همایش‏ ها:
شرکت در کارگاه انتخاب رشته کنکور سازمان بهزیستی و مرکز مشاوره انگیزش تیرماه 139
شرکت در کارگاه نوروفیدبک انجمن بیوفیدبک آمریکا و مرکز اعصاب و روان آرن 1392
شرکت در کارگاه بیوفیدبک انجمن بیوفیدبک آمریکا و مرکز اعصاب و روان آرن 1393
شرکت در کارگاه TDCS انجمن بیوفیدبک آمریکا و اعصاب و مرکز اعصاب و روان آرن 1393
شرکت در کارگاه خودشناسی یونگی و روان تحلیلی دکتر سرگلزایی 1393

پست الکترونیک: Sohatavakoly@yahoo.com