05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

غلبه بر حملات پانیک در پنج مرحله

غلبه بر حملات پانیک در پنج مرحله

حملات پانيك،تجربه اي ناگهاني بهمراه اظطراب شديداست.اين حملات ميتواند نشانه هاي هاي فيزيكي و بدني داشته باشد؛همچون خشكي دهان ،تپش قلب شديد،احساس درد يا سوزش در تكان خوردن، عرق كردن و سرگيجه ،احساس گيجي و گم گشتگي .اين نشانه ها معمولا ده دقيقه اي هستند و پايداري انها بين پنج تا نيم ساعت است.a

پنج راهكارمفيد

:1براي خود زمان بگذاريد.
گاهي براي بيرون رفتن زمان بگذاريد.تمرينات يوگا انجام دهيد.موزيك گوش كنيد.مديتيشن كار كنيد.از ماساژ غافل نشويد.تنفس عميق با دم و بازدم خيلي ارام -تنفس شكمي-داشته باشيد.

:2برنامه روزانه اي براي سلامتي و تندرستي داشته باشيد.
از هيچ غذايي اجتناب نكنيد.وعده هاي غذايي خوب و متعادل كننده داشته باشيد.
الكل و كافيين را محدود كنيد،چراكه حملات پانيك را تشديد ميكنند.خواب كافي را فراموش نكنيد.بدن در استرس و فشار خواب و استراحت بيشتري نياز دارد.همچنين ورزش هاي روزانه و مرتب ميتواند حال خوب شماراحفظ كند.

:3با صداهاي شاد همراه باشيد.
به شوخ طبعي خوش امد بگوييد.خوب بخنديد.پذيراي نگرش هاي مثبت باشيدو انهاراجايگزين افكار منفي كنيد.

:4يادبگيريدمحركهاي شماچه هستند.
كار،خانواده،دوستان،مدرسه و..كداميك براي شما محرك هستند؟ در هنگام فشار و اظطراب انهارا يادداشت كنيد و بعد بررسي نماييد.


:5راجع به آن حرف بزنيد.
باديگران ،دوستان ،فاميل صحبت كنيد بگذاريدآنها بدانند چگونه ميتوانند به شما كمك كنند.كمك گرفتن از درمانگران و متخصصين يكي از بهترين گزينه هاست.

و كلام اخر؛

اضطراب را بپذيريد و از آن فرار نكنيد.
آنرا بيرون از خود تصور كنيد و به مشاهده آن-بطوريكه ميتوانيد به آن غلبه كنيد-بپردازيد.
طبيعي رفتار كنيد، انگار هيچ اتفاقي نيفتاده است. پانيك خيلي زود از بين ميرود.
مراحل ارام سازي را باخود تكرار كنيد.اين لحظات به ارامي خواهند گذشت.

همواره به ياد داشته باشيد كه؛

"اختلال پانیک جزو خوش خیم ترین و درمان پذیرترین مشکلات روانشناختی بوده و چنانچه با اقدامات فوق ارام نشدید در اسرع وقت با روانپزشک خود مشورت کنید."
:books:منبع:
‏http://cognitive-psychiatry.com/panic-attack