05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

کاربرد تحریک الکتریکی (tES) و تحریک مغناطیسیی (TMS) مغز در درمان اعتیاد

امروزه استفاده از روشهای غیرتهاجمی تحریک امواج مغزی به عنوان روشی جدید در درمان اختلالات روانی به صورت فزاینده ای در حال گسترش است.حرکت اخیر ناشی از پزوهشهای بنیادی علوم عصبی بالینی است که ارتباط بین مدارهای عصبی و رفتار مصرف مواد را نشان می دهد و طبق همین تحقیقات اخیرا سازمان جهانی غذا و داروی آمریکا استفاده از روشهای غیرتهاجمی تحریک امواج مغزی را در درمان اختلالات از جمله اعتیاد مجاز و موثر دانسته است. مانند هر زمینه ای که در حال ظهور است ، اشتیاق باید با تعقل تحریک شود. دروس آموخته شده از گذشته باید با احتیاط در مورد روشهای درمانی آینده به کار رود در همین راستا در پژوهشی که اخیرا توسط دکتر حامد اختیاری و همکاران در پژوهشکده تحقیقات مغز ایالات متحده انجام گرفته است، پژوهشهای صورت گرفته در زمینه تاثیر تحریک مغناطیسی مغز; در درمان و کنترل اعتیاد مورد بررسی قرار گرفته است. طبق این تحقیق که از مرور صدها مقاله در زمبنه تاثیر روشهای تحریک مغزی بر درمان اعتیاد گرداوری شده است استفاده از تحریک الکتریکی(tES) و تحریک مغناطیسی (TMS)  تاثیرات غیرقابل انکاری بر کاهش مصرف و همچنین کاهش ولع مصرف مواد داشته است با اینحال به دلیل تنوع در پروتوکل های درمانی اندازه جامعه اماری مورد بررسی و تنوع فرهنگی-قومیتی 

پزوهش های مورد بررسی، جهت استفاده گسترده تر از این روش نوین درمانی نیاز به بررسی های بیشتر در این زمینه وجود دارد
لینک مقاله: