05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

افزایش ساعات کاری

به اطلاع می رساند
کلینیک روانپزشکی دکتر وثوق از تاریخ
09/09/1398
از ساعت 9-12 صبح
آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم می باشد
روزهای زوج جناب دکتر وثوق
روزهای فرد خانم دکتر محمودی
لازم به ذکر ساعت کاری بعد از ظهر به روال سابق می باشد