05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

دکتر لیلا نوروزی


کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مسئول فنی کلینیک بازتوانی و درمان اعتیاد عرش

دارنده مدرک MPH اعتیاد از دانشگاه علوم پزشکی مشهد