05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

TMS چه چیزی را می تواند درمان کند؟

TMS چه چیزی را می تواند درمان کند؟

تحریک مغناطیسی فراجمجمه‌ای مغز (TMS) یک روش غیر تهاجمی است که از میدان مغناطیسی برای تحریک سلول های عصبی در مغز برای بهبود علائم افسردگی استفاده می کند. TMS به طور معمول زمانی که سایر درمان های افسردگی موثر نبوده است، مورد استفاده قرار می گیرد.

این درمان برای افسردگی شامل ارائه پالس های مغناطیسی تکرار شوند می باشد، بنابراین TMSتکرار شونده یا rTMS نامیده می شود.


What can TMS treat?

Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a noninvasive procedure that uses magnetic fields to stimulate nerve cells in the brain to improve symptoms of depression. TMS is typically used when other depression treatments haven\\\'t been effective.

This treatment for depression involves delivering repetitive magnetic pulses, so it\\\'s called repetitive TMS or rTMS.
----------------------------------------------------------------
source: https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/transcranial-magnetic-stimulation/about/pac-20384625


ادامه مطلب