05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

زمان پخش برنامه تلویزیونی و رادیویی

زمان پخش برنامه تلویزیونی دکتر ایرج وثوق
هر هفته روزهای یکشنبه ساعت 8 صبح برنامه ی صبح بخیر خراسان
شبکه خراسان رضوی
موضوع آخرین برنامه : اعتماد به نفس

ادامه مطلب

اختلالات خلقی در فصل بهار(روزنامه شهرآرا)

ادامه مطلب

استشمام انرژی(روزنامه ایران)

ادامه مطلب

10 مهارت عمومی زندگی توسط دکتر ایرج وثوق/ روانپزشک

<script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/dwIQ8?data[rnddiv]=14708447677213325&data[responsive]=yes"></script>
ادامه مطلب

مهارت خوداگاهی-دکتر ایرج وثوق روانپزشک و مدرس دانشگاه

ادامه مطلب

اختلال بدبینی (ماهنامه فرهنگی اجتماعی خانواده خوشبخت)

ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(حافظه)

<script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/6Zp1u?data[rnddiv]=14734874488064840&data[responsive]=yes"></script>
ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(مدیریت زمان)

<script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/SEAQk?data[rnddiv]=14734884029557568&data[responsive]=yes"></script>
ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(مقابله با اضطراب امتحان)-بخش اول

<script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/feWhM?data[rnddiv]=14740406343925503&data[responsive]=yes"></script>
ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(سریع خوانی)-بخش اول

<script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/cN6mH?data[rnddiv]=14750435314927682&data[responsive]=yes"></script>
ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(سریع خوانی)-بخش دوم

<script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/arygh?data[rnddiv]=1475043663500720&data[responsive]=yes"></script>
ادامه مطلب

مهارت های تحصیلی(سریع خوانی)-بخش سوم

<script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/ae1FU?data[rnddiv]=1475043965892928&data[responsive]=yes"></script>
ادامه مطلب

چگونه با کسی که با ما رفتار بدی دارد برخورد کنیم

ادامه مطلب

بخشیدن دیگران

<script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/mCvwO?data[rnddiv]=15474162395557278&data[responsive]=yes"></script>
ادامه مطلب

آشنایی با کاربردهای نقشه مغزی برای تشخیص اختلالات روان

ادامه مطلب

حقایقی جالب درباره الکتروشوک درمانی (ECT)

ادامه مطلب

بحتک یا فلج خواب

ادامه مطلب