05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

درمان دارویی اختلالات روانی

استفاده از داروهاي روانپزشكي و داروهاي اعصاب اعتياد آور نيست و در بيمار ايجاد وابستگي دارويي نمي‌كند. متأسفانه در بين مردم اين ذهنيّت وجود دارد كه استفاده از هر نوع داروي روانپزشكي اعتياد آور است.اين درحالي است كه استفاده از داروهاي اعصاب اگر همچون ديگر داروهاي درماني زير نظر پزشك تجويز شوند و مورد استفاده بيمار قرار گيرند به هيچ وجه اعتياد آور نيستند. ترس مردم از مراجعه به روانپزشكان ترس از استفاده از داروهاي روانپزشكي است در صورتي كه اين داروها از جمله داروهاي افسردگي اصلا اعتياد ندارند.

امروزه با پيشرفت‌هايي كه در علم روانپزشكي به وجود آمده است داروهاي بسيار مؤثر و تخصصي به وجود آمده است به اين صورت كه هر دارويي به منظور درمان بيماري خاصي كارايي دارد. تصوّر اينكه هر نوع داروي روانپزشكي صرفاً حالت مسكن و آرام بخشي دارد ذهنيت درستي نيست و لازم است در اين زمينه اطلاعات و آگاهي‌هاي مردم را افزايش يابد. استفاده از داروهاي روانپزشكي ايجاد اعتياد در بيمار نمي‌كند و عوارض استفاده از آنها هم به آن صورتي كه افراد تصور مي‌كنند نيست.