05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

درمان و مزایای درمان با rTMS

درمان rTMS
این اصطلاح مخفف شده عبارت Transcranial Magnetic Stimulation" "به معنای تحریک مغناطیسی فرا جمجمهای میباشد و به روشی غیر تهاجمی جهت تحریک مغز اطلاق میشود که بر اساس القای الکترومغناطیسی توسط یک سیم پیچ عایق صورت میگیرد. این سیم پیج (Coil) روی پوست سر و در نقطه ای منطبق بر ناحیه ای از مغز که توسط نقشه مغزی (QEEG) تهیه میشود و در ایجاد علایم روانپزشکی یا عصبی دخیل هستند قرار میگیرد. کویل، پالس های مغناطیسی کوتاه مدتی ایجاد میکند که از لحاظ نوع و قدرت مشابه دستگاه تصویربرداری MRI است.
چنانچه پالسها بهصورت متوالی و به سرعت تجویز شدند تحت عنوانrepetitive TMS یا rTMS نامیده شده که قادر به ایجاد تغییرات پایدارتری در فعالیت مغزی میباشد.


مزایای rTMS
اثر دهی قابل توجه با توجه به نتایج پژوهشهای بالینی، تأثیر درمان rTMS همانند دارودرمانی و ECT بوده است (بدون عوارض جانبی یا حداقل با عوارض جانبی کمتر از متداولترین عوارض جانبی، میتوان به یک سردرد خفیف اشاره نمود).
• اثربخشی فوق العاده (بر اساس نتایج بالینی به دست آمده از پژوهشها)
• بدون عوارض جانبی یا عوارض بسیار اندك
• آغاز سریع تأثیرات درمانی(عمدتاً 5 / 1 هفته بعد)
• تأثیربخشی و درمان رضایتبخش عمدتاً در 2 تا 4 هفته درمانی حاصل میشود
• مراجع نیاز به قطع درمان دارویی برای شروع rTMS ندارد
• انجام این نوع درمان بدون درد است.
• این درمان غیرتهاجمی است.
• درمان به صورت سرپایی است.
• امکان اثر دهی درمانی برای افراد مقاوم به درمان.
• حتی افرادی که به درمان rTMS پاسخ نداده اند، معمولاً بهبودی 15 % در علایم دیده میشود.
• تأثیرات قابل توجه در درمان افسردگی اساسی، وسواس و دردهای روان تنی
• همچنین در وزوز گوش، توهم شنوایی و بعد از سکته های مغزی بکار میرود
• پارامترهای درمان برای هر بیمار متفاوت است و پروتکلهای درمانی براساس تشخیص خاص فرد بیمار انجام میشود
• طی درمان با دارو با دوز کمتر و دوره درمان کوتاهتر خواهد بود


فرايند درمان
 جلسات rTMS بر اساس نتایج تست و ارزیابی روانپزشک/ پزشک تعیین میشود و این جلسات توسط درمانگر TMS و تحت نظارت یک پزشک انجام میگیرد
 بیماران در حین درمان بطور کامل هشیار هستند و قادرند مطالعه کنند و یا حتی با درمانگر و یا آشنایان خود صحبت نمایند.
 دستورالعمل های rTMS مشتمل بر 30 – 20 جلسه درمانی است این جلسات بسته به نوع و شدت اختلال متغیر است.
 هر جلسه 25 تا 45 دقیقه به طول میانجامد

عوارض درمان
عوارض جانبی احتمالی rTMS ، بروز سردرد خفیف است که در نتیجه تحریک ماهیچه پوست سر ایجاد میشود. این حالت به صورت متوسط از 10 نفر 1 بیمار تجربه میکند. معمولاً، سردرد تا چند ساعت بعد رفع میشود.
همچنین سرگیجه خفیف و بندرت تشنج در کسانی که سابقه تشنج داشته اند ممکن است رخ دهد.
ممنوعیت
این درمان در افرادی که ترکش در سر و یا ایمپلنت مغزی و یا پیس میکر قلبی دارند ممنوع است و در صورت داشتن این موارد، حتما پزشک خود را مطلع نمایید.