05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

اثر بخشی TMS بر بهبود علائم میگرن

در یکی از تحقیقاتی که اخیرا توسط مجله معتبر علوم اعصاب به چاپ رسیده دانشمندان تاثیر تحریک مغناطیسی مغر را بر میگرن مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش 51 بیمار با سن بین 16 تا 61 سال که 45 نفرآنها مونث بودند . این افراد از بین بیمارانی انتخاب شدند که حداقل 7 بار در ماه حمله میگرنی داشتند و حداقل به دو نوع داروی درمان میگرن بعد از سه ماه مصرف پاسخ نداده بودند. این افراد به مدت سه روز متوالی و در هر روز یک جلسه بوسیله تحریک مغناطیسی مغز دبا فرکانس 10 هرتز و در ناحیه چپ پیش پیشانی مورد درمان قرار گرفتند و نتایج در انتهای جلسات و بعد از 4 هفته از درمان و به صورت هفتگی ارزیابی شد. نتایج حاصله نشان داد 50 نفر از افراد مورد ازمایش ینی معادل 98% از کل افراد مورد ازمایش در انتهای جلسات کاهش دردهای میگرنی داشتند. حدود 50 درصد از افراد شرکت کننده تا یک هفته بعد از درمان نیز کاهش درد را گزارش کردند. حدود 80 درصد از شرکت کنندگان نیز در پایان هفته چهارم بهبودی نسبی درد های میگرنی داشتند. با توجه با اینکه تخمین زده می شود 42 درصد از زنان و حدود 18 درصد از مردان از بیماری میگرن در طول زندگی خود رنج می برند و اینکه بسیاری از داروها و روشهای درمان میگرن ناموفق بوده یا درصد تاثیرگذاری کمی داشتند. با توجه به نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه میتوان نتیجه گرفت استفاده از روش تحریک مغناطیسی مغز می تواند به میزان قابل توجهی موجب بهبودی و تسکین بیماری میگرن بشود. نکته قابل تامل دراین خصوص بدون عوارض بودن این روش درمانی در مقایسه با دارو درمانی است.