05138443330

ما پاسخگو هستیم در ساعات کار مطب

info@drvosogh.com

شما میتوانید ایمیل بزنید برای ما

آشنایی با روش درمانی جدید لورتا نوروفیدبک

لورتا نوروفیدبک ( Loreta Neurofeedback ) چیست ؟
لورتا نوروفیدبک ( Loreta Neurofeedback ) نوعی تمرین نوروفیدبک می باشد که با تجهیزات و نرم افزارهایی که مجهز به تکنولوژی تشخیصی لورتا می باشد انجام می شود و به نوعی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خاص و مخصوص به خودش را نیاز دارد و از آن به عنوان نهایت دانش نوروفیدبک ( edge of neurofeedback science ) یاد می شود.
در این نوع از نوروفیدبک امواج نه تنها در سطح قشر مغز بلکه در نواحی عمقی مغز نیز قابل تغییر می باشد و با توجه به الگوی ساخته شده از دیتا بیس Z-Score یا همان داده نرمال به سمت نرمال سازی پیش می روند .این دیتا بیس شامل اطلاعات امواج مغزی تعداد زیادی از افرادی است که هیچ نوع اختلال روانشناختی نداشته و از داده های انها به عنوان مبنای تنظیم امواج مغزی مراجعین استفاده می شود.

تجهیزات لورتا نوروفیدبک ( Loreta Neurofeedback ) چیست؟
در لورتا نوروفیدبک از تجهیزات سخت افزاری نقشه مغزی و یک نرم افزار چند هزار دلاری جهت تفسیر لورتا و همینطور ارائه فیدبک که تطابق کامل با سخت افزار را داشته باشد، استفاده می شود.

چه دلیلی دارد که به جای نوروفیدبک ( Neuro feedback ) معمولی از لورتا نوروفیدبک ( Loreta Neurofeedback ) استفاده نمایید؟
- مشکلات پیچیده روانی مشاهده می شود
- فرد بیش از یک مشکل روانی داشته باشد، به طور مثال تواماً بیش فعالی و وسواس داشته باشد.
- در نقشه مغزی بیشترین مشکل را در روابط بین نقاط مغزی ( Brain Connectivity ) مشاهده شود.
- زمانی که نوروفیدبک معمولی نتوانسته باعث بهبودی فرد شود.
- در نقشه مغزی مشکلات متعدد در نقاط متعدد مغزی مشاهده شود.
- در مواردی مانند اوتیسم ( ASD ) که ذاتاً مشکل در روابط مغزی است.
- زمانی که نیت آموزش کل مغز می باشد ( Whole Brain Training ).

در مواردی که صرفا مشکل در شدت امواج در یک نقطه یا چند نقطه محدود مغزی خاص باشد ما توصیه به استفاده از نوروفیدبک معمولی می کنیم و در کودکان کم سن بهتر است که از نوروفیدبک معمولی استفاده شود .

مزایای استفاده از لورتا نوروفیدبک چیست؟
- از دقیق ترین روش های نوروفیدبک که در حال حاضر در دنیا وجود دارد استفاده از لورتا نوروفیدبک می باشد
- امکان اصلاح چند باند فرکانسی به طور هم زمان وجود دارد 
- تنها در این نوع از نوروفیدبک امکان اصلاح روابط مغزی وجود دارد
- در این روش امواج مغزی به سمت نرمال سوق داده می شود و کمترین خطا در پروتکل درمانی وجود دارد 
- امکان درمان با توجه به اظهارات بالینی بیمار وجود دارد 
- موقعیت قرار گرفتن الکترودها با توجه به استفاده از کلاه استاندارد کاملا دقیق می باشد 
- از آنجایی که در این روش 19 الکترود به طور هم زمان بر روی سر قرار دارند امکان اصلاح روابط مغزی وجود دارد، در واقع این تنها نوع نوروفیدبک می باشد که می تواند روابط مغزی را اصلاح نماید که در بعضی از اختلالات مانند اوتیسم ( ASD ) و انواع خاصی از بیش فعالی مطرح است.


- لورتا نوروفیدبک در چه اختلالاتی کاربرد دارد؟


لیست علائمی که امکان درمان لورتا نوروفیدبک ( Loreta Neurofeedback ) در آنها به طور خاص در نرم افزار قید شده است به شرح زیر است :
اوتیسم (ASD) ،
بیش فعالی (ADHD) ،
ضعف توجه (ADD) ،
اضطراب ( Anxiety ) ،
افسردگی ( Depression ) ، 
انگیزه پایین ( Low Motivation ) ،
میگرن ( Migrance Headaches ) ،
وسواس ( OCD ) ، 
درد مزمن ( Chronic Pain ) ،
اختلال یادگیری ریاضی ( Dyscalcula- Problems Calculating ) ، 
ختلال یادگیری خواندن ( Dyslexia-Letter Reversal ) ، 
تکانشگری ( Impulsive Behaviors ) ،